Get Adobe Flash player
ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍ ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ VIII ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງສາລະວັນ

ວຽກງານ ຄົ້ນຄວ້າຫາງສຽງ ສັງຄົມ

ພິທີເປີດຮຽນສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຮຽນກົດລະບຽບພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ

 - ອີງຕາມໃບອະນຸມັດຂອງຄະນະຈັດຕັ້ງແຂວງສາລະວັນ ສະບັບເລກທີ 08/,ສວ ແລະ 09/,ສວວ່າດ້ວຍ: ການອະນຸມັດຮຽນສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ມະຊົນ​​ຜູ້ທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ​ແລະ  ໃບອະນຸມັດຂອງຄະນະຈັດຕັ້ງແຂວງສາລະວັນ, ສະບັບເລກທີ 11/.ສວ, ລົງວັນທີ 03/02/2016,02/.ສວ, ລົງວັນທີ 20/01/2016 ແລະ ເລກທີ 03/.ສວ ລົງວັນທີ 20/01/2016 ວ່າດ້ວຍ: ການອະນຸມັດຮຽນກົດລະບຽບພັກ​​ໃຫ້ແກ່ມະຊົນ​​ຜູ້ທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...