Get Adobe Flash player
ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍ ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ VIII ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງສາລະວັນ

ບັນດາເອກະສານຕ່າງໆຂະແໜງຄົ້ນຄວ້າສັງເກັບກໍາຫາງສຽງສັງຄົມ