Get Adobe Flash player
ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍ ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ VIII ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງສາລະວັນ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ຄອຂ

ໝວດໝູ່ຍ່ອຍ

ໝວດໝູ່ຍ່ອຍ