ວິທີຊ່ວຍໃຫ້ຕັດໃຈຈາກຢາສູບ

ເຊື່ອວ່າຄົນທີ່ສູບຢາທຸກຄົນ ຖ້າມີໂອກາດເລີກໄດ້ກໍ່ຄົວຢາກເລີກສູບຖາວອນ ເພາະຄືທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີວ່າການສູບຢານອກຈາກຈະເປັນການຈູດເງິນຖິ້ມແລ້ວ ຍັງສົ່ງຜົນເສຍໃຫ້ສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງທ່ານອີກດ້ວຍແຕ່ເລື່ອງນີ້ມັນເປັນສິ່ງທີ່ວ່າເລີກຍາກກໍ່ບໍ່ໄດ້ຍາກເກີນໄປ ສິວ່າງ່າຍກໍ່ບໍ່ງ່າຍ ເພາະມັນຂື້ນກັບໃຈຕົນເປັນຜູ້ກຳນົດເອງ ແຕ່ສຳລັບຄໍລຳສາລະໜ້າຮູ້ມື້ນີ້ ຫາກໃຜມີຄວາມຄິດຢາກເລີກສູບຢາ ຫຼື ຢາກຫຼຸດຜ່ອນການສູບໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ແອັດມິນມີຕົວຊ່ວຍມາບອກ

– ທ່ອງຄຳວ່າ “ບໍ່” ເຮັດໃຈແຂງໄວ້
– ຄິດເຫັນຜົນຮ້າຍຂອງມັນໃຫ້ຂຶ້ນໃຈ
– ຊ່ວງທຳອິດຫາແນວມາຍ້ຳ ມາກິນໂດນສະເພາະແນວກິນທີ່ມີສານ ນິໂຄຕິນ ເຊັ່ນ: ຊິ່ງອົ້ມ, ຂະໜົມອົມເປັນຕົ້ນ
– ຫຼຸດຜ່ອນການດື່ມຊາ, ກາແຟ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມແອລກໍຮໍ ເພາະສອງສິ່ງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ສູບຢາໄດ້ຣົດຊາດດີຂຶ້ນ
– ຫາແຮງບັນດານໃຈໃນການເລີກສູບຢາ
ລອງເອົາ 5 ຂໍ້ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ໄປໃຊ້ລອງເບິ່ງ ຮັບຮອງວ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລີກສູບຢາໄດ້ແນ່ນອນ