ເຄັດລັບເຮັດວຽກແນວໃດໃຫ້ມີຄວາມສຸກ ໃນການເຮັດວຽກ ທີ່ເຫັນຜົນແທ້!

ໃຜໆກໍບອກວ່າ ຖ້າໄດ້ເຮັດວຽກທີ່ເຮົາມັກ ເຮົາຈະມີຄວາມສຸກກັບການເຮັດວຽກ ແຕ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ກໍຍັງຄົງມັກມີຄວາມເບື່ອໃນການເຮັດວຽກຢູ່ດີດ້ວຍປັດໃຈສິ່ງແວດລ້ອມອີກຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ບໍສາມາດຫຼີກລ້ຽງໄດ້ຈະໄປປ່ຽນແປງຫຍັງຜູ້ອື່ນກໍບໍ່ໄດ້ ນອກຈາກປ່ຽນແປງຕົວເຮົາເອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາມາຫາວິທີເຮັດວຽກຢ່າງມີຄວາມສຸກກັນດີກວ່າ

ບັນຫາສ່ວນຕົວຖິ້ມປະໄວ້ຢູ່ເຮືອນ
ເມື່ອເຮົາມີເລື່ອງໃຫ້ຄິດກ່ຽວກັບຄອບຄົວ ຫຼື ເລື່ອງສ່ວນຕົວອື່ນໆ ເຮົາຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ແລະ ບໍ່ມີສະມາທິໃນການເຮັດວຽກໄດ້. ເພາະສະນັ້ນ, ການຖິ້ມເລື່ອງສ່ວນຕົວໄວ້ເຮືອນແລ້ວມາມີຄວາມສຸກກັບວຽກທີ່ຢູ່ຕໍ່ໜ້າ ໃຫ້ຄືກັນກັບເຮົາຖິ້ມປະເລື່ອງວຽກໄວ້ຫ້ອງການ ແລະ ມີຄວາມສຸກກັບຄອບຄົວໃນວັນພັກ ແລ້ວທ່ານຈະມີຄວາມສຸກກັບທຸກໆມື້ຂອງການເຮັດວຽກຂອງຕົນເອງ.

ສ້າງພື້ນທີ່ຜ່ອນຄາຍສ່ວນຕົວ
ເຮົາໃຊ້ເວລາຢູ່ຫ້ອງການ ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງໜ້ອຍ 8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ ເຊິ່ງຫຼາຍກວ່າເວລານອນ ແຕ່ກໍບໍ່ແມ່ນວ່າ ໃນຂະນະທີ່ເຮົາເຮັດວຽກນັ້ນ ເຮົາຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຕຶງຄຽດເທົ່ານັ້ນ ເຮົາສາມາດສ້າງບັນຍາຜ່ອນຄາຍດ້ວຍຕົວເອງງ່າຍໆເຊັ່ນ: ຕົບແຕ່ງພື້ນທີ່ສ່ວນຕົວໃນບ່ອນເຮັດວຽກຂອງເຮົາ ( ອາດຈະຈັດໂຕະເຮັດວຽກໃຫ້ຮູ້ສຶກສະບາຍ ແລະ ຜ່ອນຄາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້ ແລະ ບໍ່ຂັດຕໍ່ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ ພຽງເທົ່ານີ້ກໍຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຜ່ອນຄາຍໃນການເຮັດວຽກໄດ້ແລ້ວ.

ໝູ່ເພື່ອນຄືສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້
ໝູ່ເພື່ອນໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ທີ່ມີ Lifestyle ຫຼື ທີ່ມາທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບເຮົາ ຊ່ວຍແບ່ງເບົາຄວາມຄຽດໄດ້ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ໃນຍາມທີ່ເຮົາຢາກລະບາຍໃຫ້ໃຜຄົນໜຶ່ງຟັງ ເຖິງແມ່ນວ່າບາງບັນຫາ ໝູ່ອາດຈະບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍຫຍັງເລີຍ ແຕ່ຢ່າງໜ້ອຍເຮົາກໍມີຄົນທີ່ເຂົ້າໃຈ ຄອຍຮັບຟັງເລື່ອງລາວແລະ ເປັນກໍາລັງໃຈໃຫ້ເຮົາສະເໝີ

ກິນດີ ສຸຂະພາບດີ
ກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ດື່ມນໍ້າສະອາດໃນປະລິມານທີ່ພຽງພໍ ໃຫ້ພະລັງງານແກ່ຮ່າງກາຍ ເພີ່ມຄວາມສົດຊື່ນ ແລະ ເພີ່ມພະລັງຄວາມຄິດໃນການເຮັດວຽກ ເມື່ອສຸຂະພາບດີກໍບໍ່ມີອຸປະສັກໃນການເຮັດວຽກ ເກີດຄວາມຄິດດີໆໃນການເຮັດວຽກຜົນງານກໍຈະອອກມາດີຕາມໆກັນ.

ຈັດລະບຽບການເຮັດວຽກ
ຄວນຈັດສັນເວລາໃນການເຮັດວຽກ ຈັດລະບຽບຕົວເອງໃຫ້ດີ ຢ່າໃຫ້ເກີດມີພາວະ ວຽກລົ້ນມື ເຮັດວຽກບໍ່ທັນ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຄຽດ ແລະ ສຸດທ້າຍຜົນງານອອກມາບໍ່ດີ. ຖ້າເຮົາສາມາດຄວບຄຸມມັນໄດ້ ເຮົາຈະບໍ່ຮູ້ສຶກເບື່ອວຽກ ທັງຍັງມີຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ມີແຮງຈູງໃຈໃນການເຮັດວຽກຫຼາຍຂຶ້້ນ.

ເຄື່ອນໄຫວ ຍ່າງໄປຍ່າງມາ
ການນັ່ງເຮັດວຽກໃນຫ້ອງການຂອງຄົນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ ການນັ່ງຢູ່ໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີໝົດມື້ ຮ່າງກາຍຈຶ່ງຕ້ອງການການເຄື່ອນ ໄຫວກ້າມເນື້ອ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍຈະເກີດມີອາການມຶນ, ຊາ, ປວດເມື່ອຍ, ເຈັບຂາ, ເຈັບຫຼັງ, ເຈັບບ່າຕ່າງໆ. ສະນັ້ນ, ຄວນປ່ຽນວິທີເພືື່ອໃຫ້ເລືອດລົມເດີນທາງສະດວກ ສົ່ງເລືອດຂຶ້ນໄປລ້ຽງສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນ ສະໝອງ.

ຢ່າພະຍາຍາມປ່ຽນເພື່ອນຮ່ວມງານໃໝ່
ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າ ເຮົາບໍ່ສາມາດປ່ຽນຄົນອື່ນໄດ້ ແຕ່ເຮົາສາມາດປ່ຽນວິທີການຕອບສະໜອງທີ່ເຮົາມີຕໍ່ພວກເຂົາໄດ້ ຢ່າໃຫ້ການກະທໍາຂອງຄົນອື່ນມີຜົນຕໍ່ຕົວເຮົາ ຍັງມີທາງອອກອື່ນໃນການແກ້ໄຂປັນຫາ ການຫຼີກລ້ຽງທີ່ຈະປະເຊີນກັບສະຖານະການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃຈ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຈິດໃຈຂອງເຮົາແຈ່ມໃສຂຶ້ນ.

ການໃຫ້ລາງວັນຕົວເອງ
ການໃຫ້ລາງວັນຕົວເອງເປັນຄວາມສຸກທີ່ສ້າງໄດ້ງ່າຍຫຼາຍ ເວລາທີ່ເຮົາຕັ້ງເປົ້າໄວ້ວ່າຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງບາງຢ່າງໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ເມື່ອເຮົາເຮັດໄດ້ແບບນັ້ນແທ້ ກໍຄວນໃຫ້ລາງວັນຕົວເອງນໍາ ອາດຈະໄປເບິ່ງໜັງ, ຊ໋ອບປິ້ງ, ກິນເຂົ້າກັບໝູ່, ເຂົ້າສະປາ ຫຼື ອັນໃດກໍໄດ້ທີ່ເຮົາມັກ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສຸກໃຫ້ຊີວິດສົ່ງຜົນຕໍ່ອາລົມທີ່ດີໃນການເຮັດວຽກ.

ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ບວກ
ຄວາມຈິງແລ້ວຄວາມສຸກ ຫຼື ຄວາມທຸກລ້ວນແຕ່ຢູ່ທີ່ມຸມມອງຂອງເຮົາເອງ ຫາກເຮົາເບິ່ງສິ່ງຕ່າງໆເປັນແງ່ບວກ ຊີວິດກໍຈະມີຄວາມສຸກ ແລະ ມ່ວນກັບວຽກໄດ້ບໍ່ຍາກ, ບອກກັບຕົວເອງວ່າ ມື້ນີ້ຂ້ອຍຈະຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກທີ່ຂ້ອຍຮັກ ຍ່ອມສ້າງກໍາລັງໃຈໄດ້ດີກວ່າການເວົ້າວ່າ: ແຕ່ລະມື້ເຮັດແຕ່ວຽກເກົ່າໆ ໜ້າເບື່ອ ເຊິ່ງມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຫຍິ່ງເບື່ອວຽກຂອງເຮົາຫຼາຍກວ່າເກົ່າອີກ.

ກ່າວຄໍາທັກທາຍໃນຕອນເຊົ້າ
ຈະດີຊໍ່າໃດຖ້າເຮົາເລີ່ມຕົ້ນມື້ໃຫມ່ໃນການເຮັດວຽກດ້ວຍການກ່າວທັກທາຍທຸກຄົນໃນບ່ອນເຮັດວຽກດ້ວຍຮອຍຍິ້ມ ແລ້ວໄດ້ຮັບຄໍາທັກທາຍພ້ອມຮອຍຍິ້ມກັບຄືນມາ. ເຫັນບໍ່ວ່າ ຄວາມສຸກເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈາກສິ່ງເລັກໆນ້ອຍໆພຽງເທົ່ານີ້.