ຢຶດຖືການປູກ-ການລ້ຽງຫຼາຍ ກາຍເປັນສິນຄ້າ ພາໃຫ້ຄອບຄົວພົ້ນທຸກ

ມາໃນວັນທີ 18-19 ພະຈິກ 2019 ນີ້ ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ນໍາພາກົມໂຄສະນາ-ປາຖະກະຖາ ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ ລົງສໍາພາດຄອບຄົວຕົວແບບ ຈໍານວນ 5 ຄອບຄົວ ບ້ານບຶງໄຊ ແລະ ເມືອງສາ ລະວັນ, ບ້ານພູຖໍ້າພວງ ເມືອງລະຄອນເພັງ ເຊິ່ງເປັນຄອບຄົວຕົວແບບໃນການປູກ-ການລ້ຽງ ໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າ ສາມາດນໍາພາຄອບຄົວພົ້ນທຸກໄດ້. ພາຍຫຼັງພັກ-ລັດຖະບານ ກໍ່ຄືແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ມີແນວທາງສົ່ງເສີມການປູກ-ການລ້ຽງໃຫ້ເປັນສິນຄ້າແລ້ວ ປະຊາຊົນບ້ານບຶງໄຊ, ເມືອງສາລະວັນ ແລະ ບ້ານພູຖໍ້າພວງ ເມືອງລະຄອນເພັງ. ໄດ້ຫັນເອົາການປູກເຂົ້າ, ປູກໝາແຕງ ແລະ ລ້ຽງງົວ ໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າ ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ປ່ຽນແປງດີຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຫຼາຍຄອບຄົວ ໄດ້ກາຍເປັນຄອບຄົວ ຕົວ ຢ່າງໃນການປູກ-ການລ້ຽງເປັນສິນຄ້າ ຕົວຢ່າງ: ຄອບຄົວທ່ານ ນາງ ບານໃຈ ແສງສາຍ ຮອງນາຍບ້ານ ອາຍຸ 49 ປີ ບ້ານບຶງໄຊ, ຄອບຄົວທ່ານ ສົມປອງ ແກ້ວພິລາ ປະຊາຊົນ ບ້ານພູຖໍ້າພວງ ໄດ້ຢຶດຖືການລ້ຽງງົວຫຼາຍກາຍເປັນສິນ ຄ້າ ທໍາອິດຈາກການປູກເຂົ້າ, ປູກໝາກແຕງ ແລະ ລ້ຽງງົວພໍແຕ່ກຸ້ມກິນ ບໍ່ໄດ້ຜະລິດເພື່ອໃຫ້ເປັນສິນຄ້າ ມາໃນໄລຍະໜື່ງ ຄອບຄົວເຫຼົ່ານັ້ນ ໄດ້ປູກ-ລ້ຽງ ຫຼາຍກາຍເປັນສິນຄ້າ ພາໃຫ້ຄອບຄົວພົ້ນທຸກໄດ້.