ໝາກນາວ ແລະ ຜັກສະເນີ່ລີ ຮັກສາໂລກເບົາຫວານໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້!

132

       ທ່ານຮູ້ ຫຼື ບໍ່…!!! ພຽງໃຊ້ 2 ສ່ວນປະສົມນີ້ ກໍ່ສາມາດບອກລາໂລກພະຍາດເບົາຫວານໄດ້ !

       ໂລກເບົາຫວານເປັນພາວະສໍາເຮື້ອ ທີ່ເກີດຂຶ້ນເມືອຮ່າງກາຍສູນເສຍຄວາມສາມາດ ໃນການຜະລິດອິນຊູລິນ  ອິນຊູລິນຮໍໂມນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນຕັບອ່ອນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ນໍ້າຕານກລູໂຄສ ຈາກອາຫານຜ່ານເຂົ້າໃນເຊວຮ່າງກາຍ ຊຶ່ງຈະຖືກປ່ຽນເປັນຜະລັງງານ ເພື່ອໃຫ້ກ້າມຊີ້ນ ແລະ ເນື້ອເຍືອ ເຮັດວຽກໄດ້ ໂລກເບົາຫວານ ເປັນພາວະທີ່ຮຸນແຮງຫຼາຍ ຊຶ່ງເປັນສາຍເຫດພາວະແຊກຊ້ອນ ທາງສຸຂະພາບທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍ ຕໍ່ຊີວິດໄດ້.

        ຫຼາຍຄົນເປັນໂລກເບົາຫວານ ໄດ້ຮັບການຮັກສາທີ່ດີກໍ່ອາດມີຊີວິດທີ່ດີໄດ້ ກໍ່ສາມາດມີຊີວິດຢູ່ຕາມປົກກະຕິໄດ້ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນເປັນໂລກເບົາຫວານ ຈະສາມາດຈ່າຍຄ່າຮັກສາໂລກໄດ້ ອີກທັງບາງຄົນ ກໍ່ຍັງເບືອກັບອາຫານ ຕ້ອງສັກອິນຊູລິນທຸກວັນ.

        ສະນັ້ນ ຈິ່ງເປັນເຫດ ທີ່ພວກເຮົາຈະສະແດງ ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນວ່າທ່ານ ຮັກສາໂລກເບົາຫວານໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຢາ  ມືື້ນີ້ ພວກເຮົາຈະນໍາສະເໜີ ວິທີຮັກສາດ້ວຍທໍາມະຊາດ ທີ່ແສນປະຢັດ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ອີກຍັງດີກວ່າກັບການໃຊ້ຢາອື່ນໆ ສໍາລັບຮັກສາໂລກເບົາຫວານອີກດ້ວຍ ພຽງມີ 2 ສິ່ງປະສົມເທົ່ານັ້ນ ແລະ ສ່ວນປະສົມເຫຼົ່ານີ້ ອາດມີໃນເຮືອນຂອງທ່ານເອງ

                – ໝາກນາວ                   6      ໜ່ວຍ.

                – ສະເນີລີ່ celery             300   ກຼາມ

                + ວິທີເຮັດ

            ລ້າງສະເນີລີ່ celery  ໃຫ້ສະອາດ ນໍາໄປໃສ່ໃນໝໍ້ ຈາກນັ້ນຕື່ມນໍ້າໝາກນາວລົງໄປໃນໝໍ້  ປິດຝາ ຕົ້ມໃຫ້ຟົດ ເມືອຟົດຫຼຸດຄວາມຮ້ອນແລ້ວ ອູນນະພູມຕໍ່າປະມານ 2 ຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຍົກມາຈາກເຕົາ ແລະ ຢ່າເປິດຝາໝໍ້ຈົນກວ່າສ່ວນປະສົມຈະເຢັນແລ້ວ ໃຫຖອກສ່ວນປະສົມ ລົງໃສ່ຂວດປິດຝາ ໃສ່ຕູ້ເຢັນ.

+ ວິທີໃຊ້:

            ຮັບປະທານວັນລະ 1 ບ່ວງໂຕະ ຄະນະທ້ອງວ່າງ ກ່ອນຮັບປະທານອາຫານເຊົ້າ ປະມານ 30 ນາທີ ປະລິມານນີ້ ພຽງພໍສໍາລັບ 2 ເດືອນ ຫຼັງຈາກທ່ານໃຊ້ສູນນີ້ ທ່ານ ຈະເລີ່ມເຫັນວ່າ ລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດເຂົ້າສູ່ພາວະປົກກະຕິ.

ແບ່ງປັນ